Haagse burgemeester over Syriëgangers: We voeren geen slap beleid

DEN HAAG - De Haagse burgemeester reageerde donderdagavond fel toen hij het verwijt kreeg dat hij te slap optreedt tegen Syriëgangers. Van Aartsen stelde tijdens de behandeling van de begroting dat er tot nu toe drie jongeren die in Syrië hebben gestreden teruggekeerd zijn naar Den Haag.

PVV-raadslid Chris van der Helm roemde de Antwerpse burgemeester omdat deze stelt dat jongeren die terug komen uit Syrië, uit het bevolkingsregister worden geschrapt. Dat betekent dat ze geen officieel adres meer hebben en ook geen uitkering of studiefinanciering kunnen
aanvragen.

Wanneer vast komt te staan dat de drie in Syrië criminele feiten hebben gepleegd en dus volgens het strafrecht vervolgd kunnen worden, zal dat zeker gebeuren, aldus de burgemeester. Maar wanneer ze getraumatiseerd zijn door de dingen die zij in Syrië hebben meegemaakt, dat kunnen ze hulp krijgen.

Verder diende de burgemeester Van der Helm van repliek. ' We leven niet in België. Wij voeren een reëel en realistisch beleid.’

Deel dit artikel: