Dagopvang Leger des Heils blijft in vernieuwd pand aan de Wagenstraat

DEN HAAG - De daklozenopvang van het Leger des Heils blijft in het huidige pand aan de Wagenstraat in Den Haag. Eerder meldde Omroep West al dat de op handen zijnde verhuizing naar de Paviljoensgracht van de baan was. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten het huidige pand op te knappen.
Nadat de plannen voor de komst van de daklozenopvang aan de Paviljoensgracht bekend werden kwam er veel verzet uit de buurt. Bewoners maakten zich grote zorgen over de leefbaarheid in hun wijk. Ze vinden dat de druk op de buurt toch al hoog is onder meer door de directe nabijheid van de Doubletstraat, één van de Haagse prostitutiestraten.
Uiteindelijk is het college van B en W tot de conclusie gekomen dat de bewoners een punt hadden. Besloten is nu dat in het pand aan de Paviljoensgeracht alleen een tweedehands kledingwinkel komt.
Het pand van het Leger des Heils wordt opgeknapt, en er komt op de eerste verdieping een woonvoorziening met 24-uurs begeleiding voor 15 harddrugsverslaafden.