Haagse wethouder vindt verhuizing daklozenopvang onverstandig

DEN HAAG - De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid vindt de voorgenomen verhuizing van de daklozenopgang naar de Haagse Paviljoensgracht onverstandig. Het plan is dinsdagavond afgeschoten.
Baldewsingh zegt bij een voorlichtingsbijeenkomst zwaarwegende tegenargumenten van buurtbewoners gehoord te hebben. 'Ik vond die argumenten van de bewoners valide. Dus je kunt niet wegkijken wat mij betreft', laat hij aan Omroep West weten.
Omwonenden vrezen voor extra overlast als er ook daklozen in de buurt worden opgevangen. Daarom kwamen ze in actie tegen de komst van het opvangcentrum van het Leger des Heils. In de nabijgelegen Doubletstraat zouden prostitueebezoekers ook al voor overlast zorgen.

'Ingewikkelde groep' wordt elders opgevangen

Het gaat volgens de wethouder om een 'ingewikkelde groep' die door het Leger des Heils opgevangen moet worden. Maar dat doet hij liever niet aan de Paviljoensgracht. Hij zegt dat de wijk nu al 'onder druk' staat en dat er veel gedaan moet worden om overlast te voorkomen.
Baldewsingh benadrukt verder dat hij niet direct op de hoogte was van het plan. Hij erkent wel dat de huidige daklozenopvang aan de Wagenstraat in Den Haag niet meer voldoet. Daarom stelt de gemeente een bedrag van 4 ton beschikbaar om het bestaande pand op te knappen.