Haagse rechtbank doet proef met mediation bij strafrecht

Paleis van Justitie
Paleis van Justitie
DEN HAAG - Zes rechtbanken, waaronder die in Den Haag, zijn woensdag begonnen met een uitgebreide proef met mediation bij strafrecht. In 400 strafzaken zal aan dader en slachtoffer worden gevraagd of zij met elkaar in gesprek willen, onder leiding van een bemiddelaar.
De inzet van mediators is al goed gebruik in andere sectoren van de rechtspraak. ´In principe komen alle misdrijven hiervoor nu in aanmerking', zegt rechter Anne Martien van der Does, die de nieuwe pilot coördineert.
‘Daders moeten erkennen wat er is gebeurd en slachtoffers moeten vragen hebben, dat zijn de voornaamste voorwaarden. Het ligt niet voor de hand dat je vlak na de moord op je kind met de dader wilt praten. Maar bij minder ernstige zaken kan het helend werken, zeker als de betrokkenen elkaar in de toekomst weer tegen kunnen komen. Door af te spreken hoe ze voortaan met elkaar omgaan, voorkomen ze dat het opnieuw misgaat.'

Lichtere straf

Het ministerie vergoedt 400 mediations, waarvan 100 bij jeugdzaken. Als een bemiddeling slaagt, kan het Openbaar Ministerie de vervolging staken of een lichtere straf eisen. Ook kan de rechter een lichtere straf opleggen.