Instellingen

Haags stadsdeel Laak op de schop

DEN HAAG - Voor ruim een half miljoen euro gaat een flink aantal straten in het Haagse stadsdeel Laak fors op de schop. Het gaat om het gebied rond het terrein van sportvereniging HVV Laakkwartier.

De gemeente geeft 2,6 miljoen euro uit om Laak te verbeteren. Het stadsdeel doet het namelijk nog niet goed. Laak is volgens het college van burgemeester en wethouders te vergelijken met de vier krachtwijken.

Onder meer de Schoolmeesterstraat, Withuysstraat, Van der Hoopstraat en Bragastraat moeten hierdoor een betere uitstraling krijgen. Ook de onderdoorgangen bij het bedrijfsverzamelgebouw Bink 36 worden opgeknapt. Daar wordt maximaal een ton aan uitgegeven. Vooral voetgangers en fietsers vinden deze doorgangen krap, donker en onveilig.

Ontevredenheid bewoners groot

Uit cijfers blijkt dat de ontevredenheid onder bewoners over onderhoud van de openbare ruimte het grootst van heel Den Haag. Ruim 40 procent van de mensen voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Ook liggen schoolverzuim, voortijdige schooluitval, (jeugd)werkloosheid en overlast door omwonenden op het niveau van de krachtwijken.

Maar terwijl voor Den Haag Zuidwest, Schilderswijk en Transvaal veel extra geld beschikbaar is, geldt dat niet voor Laak. Daardoor dreigt dit deel van de stad ‘verder achterop’ te komen, aldus het college.

Gemeente wil snel resultaat

De 2,6 miljoen euro moet, belooft het stadsbestuur, binnen een paar jaar leiden tot een ‘ zichtbare, substantiële en duurzame verbetering van de leefbaarheid en versterking van de wijkeconomie’. Bovendien zou zo moeten worden voorkomen dat ‘de problematiek in en van Laak op de middellange termijn zozeer zal toenemen dat zij onbeheersbaar wordt’.

Toch moet er ook niet al te veel van worden verwacht, schetst het college. ‘Om Laak echt erbovenop te helpen is in de eerste plaats een drastische herstructurering van het woningbestand nodig. Daarvoor is, midden in de crisis, geen geld.’

Huizen krijgen een extra slot

Uit de voorstellen om Laak op te krikken, blijkt dat er 75.000 euro beschikbaar is om duizend woningen te voorzien van een extra slot. Dit omdat er in Molenwijk, Spoorwijk en Laakhavens-Oost bovengemiddeld vaak wordt ingebroken. Ook is er geld beschikbaar voor het behoud van een jongerenwerker die anders zou moeten verdwijnen, extra hulp voor gezinnen met meerdere problemen.