De Landing (column Hans Rouw)

Hans Rouw
Hans Rouw
REGIO - Op 30 november is het 200 jaar geleden dat Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau, na een ongetwijfeld woelige overtocht op het Engelse fregat The Warrior vanuit Engeland voet op Nederlandse bodem zette. Hij deed dat op Scheveningen en sindsdien vieren de vissersdorpbewoners dit feit elke 25 jaar door het gebeuren als een soort toneelstuk op strand en zee na te spelen.
Dit lokale volksvermaak wordt nu vanwege het jubileum een tikje groter aangepakt, wat onder meer inhoudt dat niet minder dan 400 figuranten in klederdracht de prins welkom zullen heten. Hopelijk denken ze er wel aan om zich onder hun pakjes van extra onderkleding te voorzien, want het kan eind november frisjes zijn bij de branding.
Om het geheel zo natuurgetrouw mogelijk te laten verlopen zou ik willen dat deze beschermde laag bestaat uit materiaal dat uit dezelfde periode stamt, want naar verluidt kriebelde die wol als een gek en ik zou graag zien dat het mannelijke deel van de bevolking zich uitgebreid in het kruis staat te krabben wanneer zijne hoogheid de branding klieft.
Even voor alle duidelijkheid: het is niet de echte prins Willem die op 30 november a.s. aan komt varen, maar de acteur Huub Stapel. Van Willem resten alleen nog een paar majesteitelijke botten die tevreden in de Koninklijke grafkelder te Delft rusten, alwaar geen bezoek.
Wanneer alles naar wens verloopt, stapt prins Stapel over op de kar van Dirk van Duyne Sr. (naar wij mogen aannemen een verre nazaat van deze onkreukbare en al lang ontslapen voerman), waarna hij vergezeld van de Koninklijke Landmacht in optocht naar Plein 1813 trekt, waar een ceremonie plaatsgrijpt in samenwerking met de Landmacht, de Luchtmacht en de Marechaussee en met optredens van muziekkorpsen en een Haagse rapgroep. De legeronderdelen zullen vermoedelijk op wacht staan of wat rondjes lopen.
Verder bestond en bestaat het programma voornamelijk uit symposia, exposities en tentoonstellingen - het verschil tussen die twee is me niet helemaal duidelijk - alsmede concerten. Zeg maar eens dat wij Nederlanders geen feest kunnen vieren.
Willem I was trouwens niet de eerste koning van Nederland, want die titel kan met recht worden opgeëist door Lodewijk Napoleon. Die werd in 1806 door broer Napoleon met die titel bedacht en stapte met frisse tegenzin in een koets om het zompige Holland te gaan besturen.
Aan Napoleon had hij ook zijn echtgenote te wijten, want hij moest verplicht trouwen met Hortense de Beauharnais, de stiefdochter van de keizer. Het huwelijk was een compleet drama, hoewel ze toch nog drie kinderen bij elkaar wipten, en het stuk chagrijn ging tot zijn diepe vreugde al snel retour.
Lodewijk Napoleon werd trouwens tot ieders verbazing erg populair bij zijn onderdanen en kreeg zelfs de bijnaam Lodewijk de Goede. Hij stal al meteen de harten van onze voorouders door zich als volgt voor te stellen: ‘Iek ben Lodewijk Napoleon en iek ben uw konijn.’
Willem I was meer een ondernemer met dadendrang, die door de Staten-Generaal met enige argwaan werd gadegeslagen. De vorst vond dat zijn ministers simpelweg zijn dienaren waren en toen de ‘volksvertegenwoordiging’ zich steeds meer tegen zijn vernieuwende ideeën ging verzetten werd hij met de dag autoritairder. Toen België tot overmaat van ramp plotseling buitenland werd was de maat voor de koning vol en trad hij af.
In Berlijn trouwde hij met de nota bene Rooms Katholieke gravin Henriëtte d'Oultremont de Wégimont als opvolgster van zijn overleden eerste vrouw Wilhelmina van Pruisen en legde hij op 12 december 1843 het gekroonde hoofd voorgoed ter ruste. Henriëtte Etcetera bevrouwde dit aardrijk vervolgens nog 21 jaar.
Maar terug naar 30 november. Ik ben reuze benieuwd wat er verder op het strand gaat gebeuren. Wordt Willem welkom geheten door een als Haagse notabele in de persoon van Van Hogendorp, Van der Duyn van Maasdam of Van Limburg Stirum verklede premier Rutte?
En zo ja, hoe spreekt die hem dan aan? Dat lijkt me een dilemma, want ‘waarde heer Stapel’ lijkt me in de gegeven omstandigheden nergens op slaan, terwijl je ook moeilijk kunt beginnen met ‘Hoogheid’, want hij is tenslotte gewoon een acteur. Het is eigenlijk hetzelfde als met Sinterklaas, want die wordt zelfs door ons volwassenen Sinterklaas genoemd terwijl we donders goed weten dat het oom Piet of een Leidse student is die jenever walmend voor ons staat.
Maar misschien komt Mark niet en worden de honneurs waargenomen door een wakkere pikbroek, wat voor Stapel niet te hopen is. Zo’n man zal ongetwijfeld de kans grijpen om zich voor het volk en de televisie te laten gelden waardoor de zojuist uit de zee aangevoerde prins rillend drie kwartier dient te luisteren naar de gezwollen prietpraat die in 1813 in de mode was.
Hoe dan ook, het zal een fraai schouwspel worden daar op Scheveningen. Wanneer de overstap van de boot op de kar lukt tenminste en de aanstaande koning niet in het water kiepert. Waar ik eerlijk gezegd heel stilletjes wel op hoop. Zonder nare gevolgen natuurlijk, maar wel een door een plons veroorzaakte oneffenheid in het strak georganiseerde festijn. Dan hebben we er meteen een nieuwe tv-serie bij.
Stapel op dekens.