Bedelverbod is volgens ondernemers in Haagse binnenstad een succes

DEN HAAG - Het bedelverbod in Den Haag lijkt zijn vruchten af te werpen. Ondernemers in de binnenstad zeggen niet of nauwelijks nog overlast te hebben van bedelaars. Daarbij gaat het vooral om een groep mensen uit het voormalige Oostblok, die uit het straatbeeld zijn verdwenen.
Het bedelverbod is eerder dit jaar ingevoerd en is van kracht in het gebied rond Hollands Spoor, de Haagse Markt en de binnenstad. De ondernemers in het centrum zijn blij met de verordening. Peter Streng van Winkelvereniging City Center: ‘Voorheen kon je op iedere hoek van de binnenstad een bedelaar vinden en nu niet meer. De groep oudere dames uit Oost-Europa heb ik helemaal niet meer gezien.’
Het winkelend publiek in de Haagse binnenstad ervaart ook minder overlast van met name deze groep bedelaars. ‘Ik vond die mensen echt vervelend. Die bleven naast je lopen, vroegen om een euro, bleven aandringen en dan wordt het vervelend.’

Bedelaars niet opgejaagd

De woordvoerder van burgemeester Jozias van Aartsen bevestigt dat er minder bedelaars in de binnenstad zijn te vinden. Toch zijn ze niet helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Een meerderheid in de gemeenteraad was bang dat alle bedelaars vanwege het verbod zouden worden opgejaagd. Maar dat is niet gebeurd.
Straatmuzikant Chuck is nog steeds te vinden op zijn vaste plek op de Grote Markt. Even verderop probeert een straatnieuwsverkoper aan zijn geld te komen. Hij weet dat het niet mag: ‘Nou ja, ik kan gaan stelen, mensen tasjes beroven, maar die dingen doe ik niet. Ik kies bewust om te gaan bedelen.’

Hulp

De bedelaar heeft, volgens eigen zeggen, geen andere keuze zolang hij geen onderdak heeft. Aan dat laatste wordt gewerkt. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de gemeenteraad, die kritisch tegenover het bedelverbod stond. De bedelaars worden niet aan hun lot overgelaten, zij krijgen hulp aangeboden. Zo zegt deze bedelaar dat hij op korte termijn ook in aanmerking komt voor huisvesting.
Niet alle bedelaars zijn dus uit het straatbeeld verdwenen. Peter Streng van winkeliersvereniging City Center vindt dat ook geen probleem: ‘Af en toe een bedelaar, daar kan ik wel overheen komen. Maar als op iedere hoek van de straat een zielige, vaak vieze oude dame op een kleedje zit, dan is dat geen uitstraling voor de binnenstad. Dus het was hoog tijd dat daar iets aan ging gebeuren.’