Partij voor de Dieren Leiden wil vuurwerkvrije gebieden

Vuurwerk
Vuurwerk
LEIDEN - De Partij voor de Dieren in Leiden wil alle parken in deze stad aanwijzen als vuurwerkvrij gebied. Daarnaast willen ze juridisch uitzoeken of ook andere groengebieden in Leiden in aanmerking komen voor een vuurwerkvrije zone.
Volgens de Partij voor de Dieren is de schade en overlast van vuurwerk voor dieren en natuur het grootst in parken en andere groengebieden. Het voorstel voor het vuurwerkvrije gebied wordt 28 november besproken in de Leidse gemeenteraad.