Instellingen

Hoge jeugdwerkloosheid onder Haagse allochtone jongeren baart PvdA zorgen

Uitkering

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2012 28,4 procent van deze doelgroep geen baan.

Het aantal werklozen in de Haagse Schilderwijk is twee keer zo groot als in sommige andere wijken. De PvdA-raadsleden Abderrahim Kajouane en Rajesh Ramnewash maken zich daarom zorgen en zijn bang dat deze doelgroep buiten de boot valt.

Zij willen daarom dat het college van burgemeester en wethouders onderzoek doet naar de situatie. Het is namelijk niet duidelijk waarom allochtonen het zo slecht doen. Dat heeft mogelijk te maken met een taalachterstand, maar kan ook het gevolg zijn van discriminatie.

Gigantisch probleem

De PvdA wil dat de gemeente ook met een plan van aanpak komt. Daarbij moet worden gekeken naar scholing, stageplekken en werkervaringsplaatsen. Ramnewash: ’We moeten ervoor zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk deze jongeren aan het werk krijgen, want anders hebben we in de toekomst een gigantisch probleem.’

Kajouane maakt zich ook zorgen over jongeren die de gemeente helemaal niet in beeld heeft: ‘Dan hebben we het over jongeren die geen bijstandsuitkering of WW hebben en toch thuiszitten: de zogenoemde informele werkloosheid.’