Instellingen

'Wegenbouwprojecten gebaseerd op onrealistisch verkeersgroei'

DELFT - Het beleid van minister Melanie Schultz van Infrastructuur is volgens het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft gebaseerd op een onrealistisch verkeersgroei. Daardoor worden verkeerde keuzes gemaakt bij grote wegenbouwprojecten als de Blankenburgtunnel bij Rotterdam.

Volgens de onderzoekers worden de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig voorgesteld en verkeerde prioriteiten gesteld. Dat staat in een rapport van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland.

Schultz bestrijdt de kritiek. Sinds 2011 hanteert haar ministerie een scenario met een laag en een hoog groeiscenario. Volgens een woordvoerder blijven alle projecten, ook die van voor 2011, binnen die bandbreedte.

Toekomstscenario's

In het onderzoek is de werkelijke ontwikkeling van verkeer vergeleken met de toekomstscenario’s die gebruikt worden bij de besluitvorming over nieuwe snelwegen. CE Delft concludeert dat er veel minder auto’s op de snelweg rijden dan in de gebruikte toekomstscenario’s werd verwacht. De groei van het verkeer is namelijk al ruim voor de aanvang van de economische crisis sterk afgevlakt.

De natuur- en milieuorganisaties vragen de minister en de Tweede Kamer de besluiten over nieuwe snelwegen te herzien. Het onderwerp staat maandag op de agenda van de Kamer.

Asfaltplannen

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren riep Schultz zondag op opnieuw door te rekenen of al haar asfaltplannen wel nodig zijn: 'We moeten niet bouwen voor de leegstand, alleen om wegwerkers aan het werk te houden of vanwege de verkiezingsbeloften van de minister.'