GroenLinks wil spoeddebat over Rotterdamsebaan in Den Haag

DEN HAAG - GroenLinks in de Haagse gemeenteraad wil een spoeddebat over de aanleg van de nieuwe grote ontsluitingsweg van Den Haag, de Rotterdamsebaan.
Raadslid David Rietveld wil donderdag wethouder Peter Smit aan de tand voelen over de noodzaak van de realisatie van de weg die 600 miljoen euro gaat kosten.
Aanleiding daarvoor is een rapport van organisatie- en adviesbureau CE Delft waarin staat dat het positieve effect van toekomstige wegenbouwprojecten vaak veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Kosten-batenanalyses gaan vaak alleen uit van het gunstigste scenario. Met als gevolg dat de verwachte opbrengsten onrealistisch hoog zijn.

Onderzoek naar wegenbouw

CE Delft onderzocht op verzoek van de Zuid-Hollandse Milieufederatie de maatschappelijke kosten-batenanalyses die gemaakt zijn voor een aantal grote wegenbouwprojecten. De Rotterdamsebaan is daarbij niet meegenomen. Maar volgens Rietveld van GroenLinks is die weg prima te vergelijken met de projecten die wel zijn onderzocht.
Hij wijst erop dat bij de andere projecten te vaak wordt uitgegaan van een te hoge groei van de automobiliteit, terwijl die in werkelijkheid afvlakt. Ook worden wegen vaak op andere momenten gebruikt dan gedacht, bijvoorbeeld door flexwerken of de vergrijzing. Verder schatten de wegenbouwers vaak de olieprijzen te laag in. In de praktijk leiden al die factoren ertoe dat er veel minder mensen gebruik gaan maken van nieuwe wegen dan de hoeveelheden waarmee de overheid schermt.

Groot deel door een tunnel

De Rotterdamsebaan loopt van knooppunt Ypenburg naar de Neherkade in de Binckhorst. Een groot deel van het traject bestaat uit een tunnel, onder de Vliet door. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg ervan, al is de PvdA in principe tegen.
Voor Rietveld is het rapport reden om ‘aan de noodrem te trekken’. Het raadslid: ‘Nu het gezaghebbende bureau CE Delft grote vraagtekens zet bij de scenario’s waarmee wordt gerekend, moet dit geldverslindende project onmiddellijk worden stopgezet.’