Stadsdeelkantoor Escamp na geslaagde pilot open op zaterdag

DEN HAAG - Hagenaars kunnen net als vorig jaar tussen 10 mei en 26 juli 2014 op zaterdag terecht in stadsdeelkantoor Escamp voor het afhalen van bijvoorbeeld een nieuw paspoort of een geboorteaangifte.
Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van een proef die dit jaar plaatsvond. Van de mensen die in mei en juni gebruikmaakten van deze service verklaarde 85 procent dat zij zaken dankzij de zaterdagopenstelling beter konden regelen.
‘Met de zaterdagopenstelling in de drukste maanden van het jaar ontstaat voor inwoners de mogelijkheid om op een vrije dag langs te gaan. De gemeente kan zo flexibeler omgaan met haar openingstijden. Dit levert een betere dienstverlening op voor de Hagenaar, tegen minder kosten voor de gemeente’, aldus wethouder Ingrid van Engelshoven.
Zaterdagopenstelling stadhuis
De gemeente gaat ook onderzoeken of het stadhuis aan het Spui op zaterdag open kan. Dat zou overigens pas kunnen na herinrichting van het Atrium, aangezien openstelling van de publieksbalies niet ten koste mag gaan van de evenementen die daar plaatsvinden.