Instellingen

Leiden niet goed voorbereid op dreigementen via sociale media

LEIDEN - De gemeente Leiden is niet goed voorbereid op dreigementen via sociale media. Een nieuw crisisplan daarvoor zou wenselijk zijn, staat in een evaluatie van het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Leiden.

In april werd de politie in Leiden getipt over een dreigende schietpartij op een school in die stad. Op internet was een bericht opgedoken dat een Nederlandse leraar wordt doodgeschoten en zo veel mogelijk leerlingen. Daarop besloot de Leidse burgemeester Henri Lenferink uit voorzorg alle twintig middelbare scholen en mbo’s in zijn stad voor een dag te sluiten.

In de evaluatie komt naar voren dat er ‘niet voldoende rekening is gehouden met de gevoelens van onveiligheid op andere scholen in Leiden en de buurgemeenten.’ De scholen zijn aan hun lot overgelaten. Gemeente, politie en justitie verzuimden instructies te geven. ‘Veel scholen hebben een crisisplan, maar daarin is niet genoeg aandacht voor dreigingssituaties’, valt te lezen. De opstellers van de evaluatie bevelen aan een plan te maken voor scholen over hoe er het beste gehandeld kan worden bij een dreigende schietpartij.

Digitale expertise politie beperkt

Verder wordt er vastgesteld dat ‘de specifieke digitale expertise binnen de politie beperkt is.’ Daarnaast wordt aanbevolen ‘landelijke afspraken te maken, dan wel bestaande afspraken opnieuw te bekijken, over de snelle inzet van gedragsdeskundigen’ die kunnen beoordelen hoe serieus de dreiging is.

De gemeente Leiden moet voortaan de contactgegevens van schooldirecteuren beter op orde hebben. Ondanks dat die niet actueel waren, slaagde Leiden er toch in alle directeuren van de geëvacueerde scholen te bereiken.