Toch onderzoek naar ondertunneling N206 Katwijk

n206 bij katwijk google streetview
n206 bij katwijk google streetview
KATWIJK - De gemeente Katwijk gaat toch onderzoeken of er een ondertunneling van de provinciale weg N206 door het dorp kan komen. Volgens de bewoners zorgt de N206 al jaren voor veel overlast. Ze klagen over vieze lucht, lawaai en verkeersonveiligheid.
De provinciale weg N206 markeert de scheiding tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn en loopt door een dichtbevolkt gebied. De omwonenden zijn bang dat de verkeersdruk er alleen maar zal toenemen als over een aantal jaren de Rijnlandroute wordt aangelegd. Die weg moet een extra verbinding worden tussen de A4 en de A44 waardoor het verkeer makkelijker Katwijk kan bereiken. De verwachting is dat het verkeer richting kust met 40 procent zal toenemen.
Tot nu toe had de gemeente Katwijk alleen drie varianten voor een verdiepte tunnelbak klaarliggen voor onderzoek. Maar na kritiek van omwonenden dat ze de gang van zaken bij de besluitvorming 'ondemocratisch' vonden, wordt nu dus ook de mogelijkheid van ondertunneling onderzocht. Bovendien ligt de zaak ook politiek gevoelig want de gemeenteraad is verdeeld over de plannen.

Ondertunneling veel duurder

De mogelijkheid van ondertunneling van dit deel van de N206 is in een eerder stadium van het project al eens globaal bekeken. Omdat toen al snel duidelijk werd dat voor volledige ondertunneling een veelvoud van het beschikbare budget nodig was, is deze optie niet verder uitgewerkt.
De vier varianten voor de herinrichting van de N206 tussen de Wassenaarseweg en het Zeewegviaduct zijn naar verwachting begin 2014 uitgewerkt. Daarna zal de gemeenteraad een besluit nemen over de weg. Daarbij zullen ook de inwoners van Katwijk betrokken worden.