Leeftijdsgrens alcohol wordt verhoogd, hoe zit met de rechten en plichten van jongeren?

Flessen drank
Flessen drank
REGIO - De gemeenteraad van Katwijk neemt donderdagavond een besluit over het voorstel van burgemeester Jos Wienen om de handhaving van het alcoholverbod tot 18 jaar gefaseerd in te voeren. Vanaf 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog naar 18 jaar. Jongeren onder de 18 mogen dan geen alcohol meer kopen en/of bij zich hebben. Nu is de leeftijdsgrens voor alcohol nog 16 jaar.
Hoe zit het eigenlijk met de rechten en plichten van jongeren. Wat mogen ze wanneer doen? Een overzicht.

Vanaf 5 jaar…

… ben je leerplichtig en moet je naar school

Vanaf 12 jaar…

… kun je voor de rechter komen, als je de wet overtreedt
… kun je zelf een paspoort * of een identiteitskaart ** aanvragen
… kun je je als donor registreren *
… heb je het recht om te horen wat er medisch met je aan de hand is en mee te praten over de behandeling
… moet de rechter jouw mening meenemen in zijn beslissing over bijvoorbeeld adoptie

Vanaf 13 jaar…

… mag je werken buiten schooltijd

Vanaf 14 jaar…

… moet je een paspoort of identiteitskaart laten zien als de politie hiernaar vraagt
… ben je aansprakelijk voor schade die je hebt veroorzaakt en zijn ouders medeaansprakelijk

Vanaf 15 jaar…

… kun je je theorie-examen bromfietsrijbewijs afleggen (vanaf 15,5 jaar)
… mag je kranten bezorgen
… heb je recht op het minimumloon als je werkt

Vanaf 16 jaar…

… mag je seks hebben
… mag je tabak en zwak-alcoholhoudende dranken nuttigen ***
… mag je trouwen als je zwanger bent en toestemming krijgt van je ouders
… kun je je meerderjarig laten verklaren als je zwanger bent, zodat je het kind zelf kan opvoeden
… verloopt je leerplicht voor vijf dagen in de week als je een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebt
… mag je een brommer of tractor rijden
… mag je theorie-examen voor rijbewijs B doen en beginnen met autorijlessen vanaf 16,5 jaar
… mag je een testament maken
… mag je zelf beslissen over alle medische behandelingen
… mag je een eigen zaak beginnen met toestemming van de rechter
… kun je je als donor opgeven **

Vanaf 17 jaar…

… kun je praktijkexamen voor het rijbewijs doen
… mag je met een rijbewijs en onder begeleiding auto rijden
… kun je een basisstudiebeurs aanvragen voor het geval je gaat studeren als je 18 bent
… mag je vijf dagen per week werken als je niet naar school gaat

Vanaf 18 jaar…

… mag je sterke drank en softdrugs nuttigen
… mag je stemmen of jezelf verkiesbaar stellen bij verkiezingen
… mag je ’s nachts werken
… kun je trouwen
… kun je een uitkering aanvragen
*/ met toestemming van de ouders
**/ zonder toestemming van de ouders
***/ vanaf 1 januari 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar

informatiebron: de Kinderombudsman