Topsalarissen woningcorporaties aan banden

REGIO - Bij de salarissen van topbestuurders van woningcorporaties telt voortaan ook de grootte van de gemeente mee. Minister Stef Blok (Wonen) komt met die aanpassing naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak van vorige maand.
Vorig jaar ontstond een hoop ophef over de topsalarissen, onder andere van Vestia-topman Erik Staal, die met een vertrekpremie van 3,5 miljoen euro naar de Antillen verdween terwijl hij de woningcorporatie in grote financiële problemen had gebracht door risicovolle derivatenhandel.

Niet meer dan 130 procent

Sinds dit jaar mogen mensen in de (semi-) publieke sector niet meer verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. Dat komt neer op zo'n 230.000 euro. Blok wilde met een aanvullende regeling de topsalarissen voor bestuurders van kleine woningcorporaties verder beperken, maar volgens de Haagse rechtbank deed hij dat niet zorgvuldig genoeg.
Volgens de nieuwe regels van Blok telt voortaan niet alleen het aantal woningen mee, dat de corporatie heeft. Er wordt ook gekeken naar het inwonertal van de gemeenten waarin de corporatie de woningen in bezit heeft. Verder speelt ook een rol of het bijvoorbeeld om huurwoningen gaat of om garages.

Overgangstermijn

Voor bestaande contracten met directeuren van corporaties geldt een overgangstermijn. De salarissen blijven in die periode ongemoeid; daarna wordt het salaris in drie jaar afgebouwd. De sector heeft de minister zelf ook een voorstel gedaan voor nieuwe salarisregels. Maar dat neemt hij niet over, want volgens Blok pakten die regels te ruim uit.