Leids museum De Lakenhal haalt 60.000 euro binnen voor restauratie topstuk

LEIDEN - Het Leidse museum De Lakenhal is er via crowdfunding in geslaagd genoeg geld binnen te halen voor restauratie van het topstuk ’Kruisiging van Christus’, een drieluik van Cornelis Engebrechtsz. Er is 60.000 euro binnengehaald. Het museum betaalt hetzelfde bedrag.
Het geld is bijeengebracht door de vriendenvereniging van het museum. Met de 120.000 euro die nu beschikbaar is kan een hoogwaardige restauratie van het 16de-eeuwse altaarstuk beginnen. Een nadeel is wel dat het topstuk vier jaar lang niet in de Lakenhal te zien is.

Een bewogen leven

Het bijna vijfhonderd jaar oude drieluik heeft een bewogen leven achter de rug. Het overleefde als een wonder de Beeldenstorm van 1566 en werd na het Leidens Ontzet in 1574 door het stadsbestuur in veiligheid gebracht op het stadhuis. Eeuwenlang hing het daar samen met het beroemde drieluik met het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden, de bekendste leerling van Engebrechtsz.
Sinds de oprichting van Museum De Lakenhal in 1874 behoren deze twee altaarstukken tot de hoogtepunten van de collectie.

Restauratie

Onder de verhuizingen heeft het drieluik sterk geleden, maar ook onder overschilderingen en wisselende reparaties en restauraties die gedurende vijf eeuwen zijn uitgevoerd.
Grondige restauratie is volgens het museum nu hard nodig. Als voorbereiding daarop is uitvoerig materiaal-technisch onderzoek gedaan naar onderliggende verflagen, latere overschilderingen en de ondertekening, uitgevoerd in zwart krijt.

Kruisiging van Christus

De Kruisiging van Christus (ca. 1517) staat centraal als een van de belangrijkste werken van de late Middeleeuwen en de maker, Cornelis Engebrechtsz, als de belangrijkste schilder van Leiden rond 1500. Op het linkerzijluik wordt het verhaal weergegeven van Abraham die zijn zoon Izaak offert, als symbolische verwijzing naar het centrale tafereel met de offerdood van Christus.
Het rechterluik laat zien hoe Mozes in de woestijn de paal met de koperen slang oprichtte, verwijzend de oprichting van het kruis middenin. In het onderstuk, de predella, ligt het ontzielde lichaam van Adam. Uit zijn lichaam groeit het hout waarvan volgens de legende het kruis van de Christus zou zijn gemaakt. Engebrechtsz maakte het drieluik voor de kerk van het rijke klooster Mariënpoel, dat net buiten de stadsmuren van Leiden lag.