Veel nieuwe natuur langs N207, ringslangen ook welkom

Sloot met waterlelies en riet
Sloot met waterlelies en riet
REGIO - Inwoners van gemeenten in de Krimpenerwaard zullen de N207 minder gaan zien. De provincie plant 56.000 bomen, rietstokken en struiken om de Zuidwestelijke Randweg in te passen in de omgeving.
Aan de eerste stap is een begin gemaakt: het graven van natuurvriendelijke oevers en het ophogen van de grond. De bomen en struiken zullen in februari worden geplant. Ook komen er poelen voor padden en overwinteringsputten voor ringslangen.
In totaal gaan er 800 bomen de grond in, onder meer de Es, Zomereik en Zwarte Els. Verder komen er 38.000 rietstokken en 16.000 oeverplanten. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2014 klaar zijn. De Zuidwestelijke Randweg is in juli 2012 geopend.