Instellingen

Katwijk gaat alcoholverbod onder 18 jaar wel handhaven

drank alcohol puber dronken horeca

KATWIJK - Katwijk gaat het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 in horecagelegenheden wel handhaven. Daarbij ligt de prioriteit bij jongeren die na 1 januari 2014 16 jaar worden. Burgemeester Jos Wienen gaat daarbij ook gebruik maken van zogenoemde lokjongeren.

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer benadrukte minister Jet Bussemaker dinsdag nog eens dat gemeenten zelf invulling geven aan het handhaven van het alcoholverbod op jongeren. Daarbij mag de burgemeester zijn eigen prioriteiten stellen, zoals dat nu ook al gebeurt in andere gemeenten.

Vorige week stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een gedoogconstructie voor jongeren die dit jaar 16 of 17 zijn geworden. Die kunnen ook na 1 januari 2014 gewoon naar de kroeg. Jongeren die na die datum 16 jaar worden, zijn niet meer welkom in de Katwijkse horecagelegenheden.

Identiteitsbewijs

Het is aan de horecagelegenheden zelf om hier op toe te zien. Jongeren moeten bij de portier met een identiteitsbewijs aantonen dat ze op 1 januari 2014 al 16 jaar oud waren. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeente.

Toezichthouders van de gemeente zullen wekelijke controles uitoefenen om te kijken of de horecagelegenheden zich houden aan deze afspraak. Zo niet, dan riskeren ze in eerste instantie een boete van 1360 euro. Bij herhaling kan tijdelijke sluiting volgen.

Portier

Daarnaast zal de gemeente gebruik gaan maken van jongeren die nog geen 16 jaar oud zijn. Als het ze lukt om toch langs de portier naar binnen te komen, is de horecagelegenheid in overtreding. Ook hier geldt een boete en mogelijke sluiting.

Deze regeling geldt niet voor slijterijen, supermarkten en sportkantines in Katwijk. Hiervoor geldt wel dat er vanaf 1 januari 2014 geen alcohol mag worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.