Instellingen

Haagse wethouder pakt zelfdoding onder uitkeringsgerechtigden aan

Baldewsingh

DEN HAAG - Verschillende maatregelen moeten het aantal zelfdodingen onder mensen met een uitkering in Den Haag substantieel verlagen. Dat heeft wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van Volksgezondheid aangekondigd. De wethouder is geschokt door het hoge aantal zelfdodingen onder mensen met een uitkering.

Uit onderzoek van de GGD Den Haag blijkt dat zelfdoding bij mensen met bijvoorbeeld een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering vijf tot acht keer vaker voorkomt dan bij mensen die geen uitkering ontvangen. In Nederland is het aantal zelfmoorden de afgelopen vijf jaar met 30 procent toegenomen.

Internationaal onderzoek suggereert dat de economische crisis de oorzaak is van de toegenome zelfdodingen. 'Maar in Nederland is die directe link nog niet gelegd, dat zijn we nog aan het onderzoeken', zegt onderzoeker Renske Gilissen van de GGD Den Haag. Mensen die langdurig niet werken missen structuur en een doel in het leven. Dat kan tot geestelijke gezondheidsproblemen leiden, zoals suïcidale gedachten.

Gatekeepers-trainingen

Wethouder Baldwesing vindt het al heel schokkend dat mensen die in nood zitten zelfmoord plegen, maar dat de reden van die zelfmoord zo nadrukkelijk gekoppeld is aan hun economische situatie vindt de wethouder frapant. Naast verder onderzoek komt Baldewsingh met  twee maatregelen. Zo komen er 'gatekeepers'-trainingen voor mensen die werken bij uitkeringsinstellingen, in het onderwijs, de politie en bij de schuldhulpverlening. Zij worden getraind in het opvangen van signalen. Ook komt er betere nazorg. Er bestaat al een programma voor suïcidenazorg voor jongeren tot 27 jaar die een zelfmoordpoging hebben gedaan, dat wordt nu uitgebreid naar oudere volwassenen.  

De wethouder durft niet aan te geven wanneer hij tevreden is: 'elke zelfmoord is er één te veel, dus met iedere zelfmoord die je kunt voorkomen moet je blij zijn'. Belangrijk is gewoon dat het aantal gevallen van zelfdoding in Den Haag substantieel naar beneden gaat, aldus Baldewsingh.