Instellingen

Controles bij alle vuurwerkverkooppunten

REGIO - Alle veertig opslag- en verkooppunten van vuurwerk in de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland worden deze week gecontroleerd door toezichthouders van Omgevingsdienst West-Holland. Samen met de brandweer controleren zij of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen.

Ook tijdens de verkoopdagen, eind december, bezoeken de toezichthouders de vuurwerkverkopers. Ze controleren daarbij vooral op gedragsvoorschriften. Bijvoorbeeld of het vuurwerk op de juiste manier is opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

In december organiseren veel vuurwerkverkooppunten een demonstratie voor het publiek. Daarbij gaat het meestal om kleine hoeveelheden vuurwerk. Deze demonstraties worden niet door de omgevingsdiensten gecontroleerd, de demonstraties met grote hoeveelheden vuurwerk worden wel gecontroleerd.

Omgevingsdienst Midden-Holland heeft in november al controles gedaan bij de 31 vuurwerkverkoopbedrijven.