Instellingen

Veel minder banen in Den Haag door inkrimping Rijksoverheid

Zuid-Holland heeft na Flevoland de meeste werklozen

DEN HAAG - Sinds 2008 is het aantal banen in Den Haag met 10.000 afgenomen. Dat komt vooral doordat de Rijksoverheid flink is ingekrompen. Den Haag is daardoor in vergelijking met de andere drie grote steden relatief hard getroffen in de crisisjaren. Dat staat in een nota van de gemeente Den Haag.

Vooral de laatste jaren verdwenen er veel banen in de Hofstad. In 2011 liep het aantal banen terug met in totaal 5.657. In 2012 waren dat er 3.850 minder, 2.440 hiervan zijn banen bij de Rijksoverheid. De werkloosheid is deze zomer in Den Haag opgelopen tot 11,9 procent.

Om de lokale Haagse economie weer vlot te trekken, richt de stad zich op nieuwe sectoren die werkgelegenheid opleveren. ‘Den Haag is niet langer een ambtenarenstad’, zegt wethouder Henk Kool van Den Haag. 'Het Rijk is als werkgever niet langer dominant in de stad en dat zal niet meer zo snel gebeuren. Daarom vormt de overheid een te smalle basis voor de toekomst van Den Haag.'

Economische pijlers

Om die reden heeft Den Haag een aantal economische pijlers benoemd waarin de stad sterk is. Het gaat om 'olie en gas', 'pensioenfondsen', 'ICT en telecom' en 'safety en security'. Kool probeert bedrijven in deze sectoren probeert naar de stad te halen.

Kool: ‘Wij hebben al snel ingezet op deze verandering maar verandering, kost tijd.' Toch zijn er volgens Kool al veel resultaten geboekt. 'Zo zien we rond het cluster ‘olie en gas’ dat Shell als trekker banen creëert, net als KPN in het cluster ‘ICT en telecom’. Als ik mij het grapje mag veroorloven: het groeit als kool en daardoor staat de Haagse economie er goed voor.’

'Vertrouwen'

De wethouder erkent dat met een afname van 10.000 banen en een werkloosheidspercentage van 11,9 procent de economie er niet rooskleurig uitziet. 'Dat is zo en het is nu ook belangrijk dat de conjunctuur aantrekt. Maar wij weten waar we als stad naartoe willen en dat geeft aantoonbaar vertrouwen.’