Instellingen

Collegevorming Alphen: Bezuinigen noodzakelijk

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vertegenwoordigers van het CDA, Nieuw Elan, D66, VVD en SP in Alphen aan den Rijn onderhandelden afgelopen zaterdag verder over het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Er is gesproken over 'de noodzaak om de komende jaren te bezuinigen', aldus de gemeente.

Ook is onderhandeld over de sociale agenda en wijken en kernen. Volgens Ronald Geurts (SP) zijn wijken en kernen een speerpunt voor alle fracties. 'Het nieuwe gemeentebestuur moet bekijken welke voorzieningen er in de wijken zijn en hoe die behouden, en op niveau kunnen blijven.' Volgens Geurts moet de gemeente om tafel met bijvoorbeeld scholen en sportclubs om op zoek te gaan naar 'slimme combinaties' voor het gebruik van bestaande gebouwen.

Naast de formatiebesprekingen hebben de onderhandelaars zich zaterdag laten informeren over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van die wetten. Dat betekent een forse verzwaring van het gemeentelijke takenpakket.

Verder onderhandelen

Maandag wordt er verder onderhandeld. Op 18 december moet het coalitieakkoord worden gepresenteerd. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude fuseren op 1 januari 2014 tot de nieuwe gemeente Alphen aan en Rijn. Om die reden gingen de inwoners van deze drie plaatsen eerder naar de stembus. Het CDA werd bij die verkiezing de grootste partij.  Het leeuwendeel van Nederland kiest pas volgend jaar maart een nieuwe gemeenteraad.