Den Haag mag BSN-nummer Oost-Europeanen niet weigeren

DEN HAAG - Gemeenten zijn op basis van Europese regels verplicht een burgerservicenummer (BSN) te verstrekken aan migranten. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken maandag in reactie op de wens van de gemeenten Rotterdam en Den Haag om Roemenen en Bulgaren straks niet automatisch een BSN te geven.
Het weigeren van een BSN is bovendien nadelig voor de migranten, aldus Asscher. Zij worden dan getroffen en niet de huisjesmelkers en/of de malafide werkgevers.
De PvdA’er noemt het goed dat steden maatregelen nemen om de komst van Bulgaren en Roemenen in goede banen te leiden, maar denkt dat de voorstellen van Rotterdam en Den Haag niet de juiste manier zijn. ‘Bulgaren en Roemenen moeten worden ondersteund als ze uitgebuit worden en bestraft als ze overlast veroorzaken.’

Verstrekken BSN-nummer

Om woonoverlast tegen te gaan en de registratie te verbeteren hebben het Rijk en gemeenten gezamenlijk al diverse maatregelen genomen, laat Asscher weten. Vanaf 6 januari worden arbeidsmigranten die korter dan vier maanden in Nederland verblijven ingeschreven in het Register Niet-ingezetenen en krijgen daarom een BSN-nummer.  
Het verstrekken van een BSN-nummer aan arbeidsmigranten zorgt er volgens de minister juist voor dat de gemeenten beter zicht krijgen op deze groep. Ook moeten arbeidsmigranten die hier kort verblijven daardoor belasting betalen.

Grenzen openstellen

Nederland is volgens EU-regels verplicht vanaf 1 januari de grenzen open te stellen voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije.