Instellingen

Haagse stadswachten trekken in bij de politie

DEN HAAG - Tientallen stadswachten in Den Haag trekken in bij de politie. De handhavers komen op de politiebureaus werken en elke ochtend overleggen met agenten.

De politieleiding bepaalt wanneer ze waar aan de slag gaan. Het idee hierachter is dat er informatie kan worden uitgewisseld en dat de communicatie tussen handhavers en de politie beter verloopt.

'Je gaat anders de straat op als je informatie deelt. Agenten en stadswachten worden elkaars oren en ogen en de onderlinge communicatie gaat sneller. Zo zien mensen meer blauw op straat', zei wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer) woensdag bij de presentatie van de plannen.

Unieke samenwerking

Volgens Den Haag is de samenwerking uniek voor Nederland. Revis: 'Agenten kunnen de stadswachten er bijvoorbeeld op wijzen dat er 's avonds rond 22.00 uur veel hondenpoep blijft liggen in een bepaalde straat. Of dat er 's ochtends rond 8.00 uur problemen zijn met de uitstallingen van winkels.'

De stadswachten kunnen op hun beurt agenten bijvoorbeeld helpen zoeken naar mensen die worden gezocht.

Voorkomen dat buurten afglijden

Het toezicht moet voorkomen dat buurten afglijden. Revis: 'Als jongeren crimineel gedrag vertonen, dan ben je eigenlijk al heel ver. Daar gaat een heel traject aan vooraf.'

Meer bevoegdheden krijgen de stadswachten overigens niet. Ze houden toezicht en grijpen in als mensen bijvoorbeeld wildplassen of hondenpoep laten liggen.

Ook mogen ze verdachten overmeesteren en in de boeien slaan, maar dan moet er een agent komen om iemand mee te nemen naar een bureau.