Den Haag pompt 50 miljoen in onderwijs

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat volgend jaar 50 miljoen investeren in huisvesting van onderwijs. Van dat geld wordt 41 miljoen euro gebruikt voor de nieuwbouw van zeven lesgebouwen en uitbreiding van zes scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
Daarnaast is er 9 miljoen euro beschikbaar voor groot onderhoud en aanpassingen aan bestaande les- en gymnastiekgebouwen.
De volgende scholen krijgen nieuwbouw:
- De Kleine Wereld op de locatie Van Ruysbroekstraat
- Cor Emousschool op de locatie Van Ruysbroekstraat
- Ds. W.E. den Hertogschool  aan de Luxemburgstraat
- Da Costaschool aan de Van der Spiegelstraat 23
- Zandvliet College aan de Bezuidenhoutseweg 40
- Tytylschool op de locatie Melis Stokelaan
- Eerste Nederlandse Buitenschool aan de Doorniksestraat 21