Instellingen

'Baldewsingh had geen regie bij verhuizing opvang'

Baldewsingh
Baldewsingh

DEN HAAG - Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van Den Haag heeft van de gemeenteraad veel kritiek te verduren gekregen over zijn handelen rondom de verhuizing van de daklozenopvang naar de Paviljoensgracht in de Haagse binnenstad.

Vrijwel alle partijen verwijten hem een gebrek aan regie in de kwestie. Ook rekent de raad het de wethouder aan dat de bewoners onvoldoende zijn betrokken bij de verhuizing.

De problemen ontstonden enkele maanden geleden. Toen kondigde het Leger des Heils aan dat de dagopvang voor daklozen in de Wagenstraat gesloten wordt omdat het pand niet meer voldoet. De dagopvang zou moeten verhuizen naar een pand op de Paviljoensgracht, een paar straten verderop.

Voldongen feit

Deze verhuizing werd door Baldewsingh teruggedraaid nadat de buurt in verzet was gekomen. Omwonenden verwachten namelijk een grote toename van de overlast in de wijk terwijl dit stukje binnenstad al kampt met veel problemen. Bovendien waren ze pas laat geïnformeerd over de plannen en voelden zich voor een voldongen feit gesteld.

Baldewsingh stelt nu voor om de opvang in de Wagenstraat open te houden en daar een 24-uursopvang voor 15 ernstig verslaafde drugsgebruikers aan toe te voegen. Het gaat om verslaafden die nu nog in de gebruikersruimte aan het Zieken zitten, maar deze ruimte moet per 1 januari dicht. Het pand aan de Wagenstraat moet voor een miljoen euro verbouwd worden.

Maar ook hier voelen de bewoners zich door overvallen. Jolanda de Heus van Buurtverzet - Het Oude Centrum: ‘Wij wisten niets van de uitbreiding van de dagopvang in de Wagenstraat. Dit is niet wat wij willen. We hebben al veel last van junks, herrie en andere overlast en kunnen een groep zwaar verslaafden er niet bij hebben.’

VVD is verbijsterd

VVD-raadslid Catharina Abels zegt tijdens een commissievergadering donderdag ‘verbijsterd’ te zijn door de aanpak van wethouder Baldewsingh. ‘Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen om de regie te pakken maar dat heeft hij tot twee keer toe niet gedaan. De bewoners zijn - zeer begrijpelijk - overvallen door de plannen.’

Ook D66 is uitermate kritisch. D66-raadslid Irene van Geest: ‘Wij zijn zeer teleurgesteld over de manier waarop dit is gegaan. De wethouder had zich beter moeten realiseren dat het een gevoelige kwestie is en de regie moeten pakken. Wij realiseren ons dat daklozen en verslaafden kwetsbare groepen zijn maar tegelijkertijd moet je opletten dat je van een klein stukje binnenstad niet teveel vraagt.’

Naar de buurt geluisterd

Wethouder Baldewsingh voelt zich niet al te zeer aangesproken door de kritiek. ‘Ik heb wel degelijk de regie genomen toen dit nodig was. Ik erken dat de buurt bij de verhuizing naar de Paviljoensgracht niet adequaat is geïnformeerd maar ik wist pas medio juni dat het Leger des Heils dit van plan was. Maar ik heb naar de buurt geluisterd en daarom gaat de verhuizing niet door.’

Het verwijt dat de wethouder ook met zijn alternatieve oplossing in de Wagenstraat aan de gevoeligheid in de buurt is voorbij gegaan neemt hij niet ter harte. ‘Het is geen controversiële voorziening. De Wagenstraat is een bestaande opvanglocatie en ik vul alleen maar de leegstaand.’

Gebruikersruimte Zieken

D66 greep de gelegenheid aan om net als GroenLinks, de PVV, de Haagse Stadspartij en de SP voor te stellen om de sluiting van de gebruikersruimte op het Zieken uit te stellen. SP-raadslid Bart van Kent: ‘Voor 15 zwaar verslaafden is een oplossing gevonden in de Wagenstraat maar voor 55 andere verslaafden niet. Het lijkt mij een goede zaak als het college eerst goede alternatieve opvangplekken onderzoekt voor de gebruikersruimten gesloten wordt.’