Instellingen

Merendeel inwoners Zuid-Holland tegen afsteken vuurwerk

Vuurwerk ontploft
vuurwerk, vuurwerkbom, illegaal vuurwerk, big boy, granaat

DEN HAAG - Bijna 65 procent van de inwoners van Zuid-Holland vindt dat Nederlanders zelf geen vuurwerk meer mogen afsteken. Dat blijkt uit een steekproef onder bijna 4.000 personen van Omroep West/EenVandaag.

Bijna 20 procent van de mensen vindt dat vuurwerk helemaal verboden moet worden. De grote meerderheid kiest voor een middenweg. Ruim 45 procent maakt de keuze voor alleen gemeentelijke shows tijdens Oud en Nieuw. Zij willen deze maatregel, omdat ze vinden dat het vuurwerk zorgt voor hoge maatschappelijke kosten door schade en letsel. Ook milieuvervuiling is een argument tegen vuurwerk.

De mensen die vinden dat iedereen zelf moet weten of hij of zij vuurwerk wil afsteken, vinden het aanpassen van de regelgeving betutteling door de overheid. Bovendien zeggen zij dat het afsteken van vuurwerk een traditie is.

Andere maatregelen

Op de vraag wat de beste regelgeving met betrekking tot vuurwerk is, vindt ruim 27 procent dat vuurwerk helemaal niet meer afgestoken mag worden. Ruim 22 procent vindt dat de huidige tijden, van 10.00 tot 2.00 uur, moet worden gehandhaafd.

Ruim 45 procent is van mening dat de huidige tijden moeten worden beperkt. Een kleine minderheid van 5 procent vindt dat de afsteektijden van het vuurwerk moet worden verruimd. 

Inwoners van Den Haag nog sterker tegen vuurwerk

Onder de deelnemers uit Den Haag vindt maar liefst 76 procent dat particulieren zelf geen vuurwerk mogen afsteken. Daarvan vindt 15 procent dat vuurwerk helemaal verboden moet worden. 61 procent wil dat de gemeente een vuurwerkshow moet organiseren tijdens de jaarwisseling. Ook in de hofstad spelen de hoge maatschappelijke kosten een rol in de overweging