'Nix' onder de 18 en de grens gaat open voor Roemenen en Bulgaren: nieuwe regels in 2014

DEN HAAG - Per 1 januari veranderen er weer een hoop regels en wetten in Nederland. Een selectie:

Geen alcohol en tabak onder de 18

Vanaf nieuwjaarsdag geldt voor jongeren die nog geen 18 zijn: Nix. Oftewel: geen alcohol en geen tabak. Verkoop van die middelen aan jeugd onder de 18 is strafbaar.
Jongeren die er in het openbaar mee betrapt worden, kunnen een boete krijgen, al vormt het handhaven van deze nieuwe regel voor enkele gemeenten in onze regio geen prioriteit. Zo zal Katwijk alcoholgebruik door 16- en 17-jarigen in kroegen en cafés gedogen. De gemeente Westland treedt alleen op bij overlast.
Beide gemeenten benadrukken overigens wel dat het gebruik van alcohol onder de 18, ook in Katwijk en Westland, strafbaar is.  

Roemenen en Bulgaren

Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. De opening van de grenzen heeft het afgelopen jaar al enige ophef veroorzaakt.
In december gingen er bijvoorbeeld nog stemmen op in de gemeenten Den Haag en Rotterdam om extra eisen te stellen aan arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije. Volgens minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) mag Den Haag echter niet weigeren een burgerservicenummer aan deze groep werknemers te verlenen.

Meer nieuwe regels en wetten in 2014

En er verandert nog meer volgend jaar:
 • Het kentekenbewijs krijgt een creditcardformaat. Op de nieuwe kaart met chip staan de gegevens van zowel het voertuig als de kentekenhouder.
 • Oudere automobilisten hoeven zich vanaf 1 januari pas vanaf hun 75e te laten keuren. Nu ligt de keuringsleeftijd voor het rijbewijs nog op 70 jaar.
 • Het terugdraaien van de kilometerstand, of het adverteren daarvoor, wordt strafbaar. Alle door de RDW (rijksdienst voor het wegverkeer) erkende bedrijven in Nederland moeten verplicht tellerstanden registreren op een aantal wettelijk bepaalde momenten, zoals bij de APK.
 • Vanaf 2014 wordt er, afgezien van rouwkaarten en medische post, geen post meer bezorgd op maandag.
 • Tijdens een opsporingsverzoek kan de Staat beslag leggen op het vermogen van de verdachte van een misdrijf om zo te voorkomen dat de dader zijn vermogen verstopt. De rechter-commissaris moet wel toestemming geven voor dit 'conservatoir beslag'.
 • Buitensporige bonussen voor de top van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen die verleend zijn op onjuiste gronden kunnen worden teruggevorderd.
 • Asielaanvragen worden sneller afgehandeld. Het kabinet probeert daarbij het doorprocederen te beperken door de humanitaire situatie van de asielzoeker en zijn of haar familie meteen al bij de eerste asielaanvraag te betrekken. De vergoedingen voor rechtsbijstand worden verminderd, zodat het duurder wordt om door te procederen.
 • Voor een identiteitskaart zijn niet langer vingerafdrukken nodig. De ID-kaart en het paspoort worden 10 jaar geldig.
 • De centrale overheden moeten verplicht hun overtollig geld sparen bij de schatkist. Dit 'schatkistbankieren' is goed voor de staatsschuld en moet voorkomen dat gemeenten of provincies hun geld te risicovol beleggen in het buitenland.
 • Wie wil studeren, moet zich uiterlijk 1 mei aanmelden voor een studie. Wie dat doet heeft daarna onder voorwaarden nog tot 1 september het recht om te veranderen van keuze.
 • Vanaf 1 januari mogen afgestudeerde hbo'ers titels voeren die tot nog toe gereserveerd waren voor de universiteit, zoals bachelor of master of arts/science of laws. De hbo-instelling moet dan wel eerst toestemming krijgen van de accreditatieorganisatie NVAO.
 • Wie betaalt voor een pakket met digitale tv, moet vanaf volgend jaar minimaal 30 digitale zenders krijgen. Pas daarboven is er sprake van een 'pluspakket'.
 • De landelijke publieke omroepen gaan fuseren. Het aantal omroepen daalt daardoor van 21 naar acht.
 • De AOW-leeftijd wordt in 2014 met 1 maand verhoogd. De AOW-leeftijd is dan 65 jaar en 2 maanden.
 • Serviceflats worden gewaardeerd naar de verkoopwaarde in plaats van de WOZ-waarde. De verkoopwaarde houdt rekening met zaken die een serviceflat moeilijk verkoopbaar maken, zoals een verplichte afname van maaltijden en andere servicekosten. De WOZ-waarde doet dat niet.