Partij voor de Dieren: Purperreigers in de knel door bezuinigingen

DEN HAAG - De purperreiger dreigt in de knel te komen door bezuinigingen van de provincie. Daarvoor waarschuwt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Een project om de vogels een goede slaapplaats te geven, wordt mogelijk voortijdig afgebroken.
Landschapsbeheer Zuid-Holland is vanaf dinsdag officieel opgeheven en vrijwilligers van die organisatie zorgden voor de purperreigers.
Het leefgebied voor de vogels in polders in Zuid-Holland is al een tijd bedreigd door intensieve landbouw. De provincie en de Nationale Postcode Loterij stelden bijna 60.000 euro beschikbaar om de bijzondere moerasvogel te beschermen. Er zouden maatregelen worden genomen zoals het aanleggen van bermen van bosjes waarin de purperreigers kunnen overnachten.

Opheffing Landschapfsbeheer

De Partij voor de Dieren is bang dat er niets meer gebeurd na de opheffing van Landschapsbeheer. Er broeden jaarlijks 450 paar purperreigers in Zuid-Holland.