Oppositie Zoetermeer boos over intrekken kapvergunningen Seghwaert

Plataan
Plataan
ZOETERMEER - Oppositiepartijen uit Zoetermeer zijn ontevreden over het intrekken van kapvergunningen in de wijk Seghwaert. Ze vinden dat het college hen niet op tijd heeft geïnformeerd over die beslissing.
De gemeente was van plan om zeshonderd platanen in Seghwaert te kappen, omdat de bomen te groot zijn geworden voor hun huidige plek. De kans op boomziektes is daardoor groter.
Ook tillen de wortels de stoeptegels op en komen kabels en leidingen in de knel. Het gaat om bijna alle bomen in de Zoetermeerse wijk. De kwestie heeft ook onder wijkinwoners tot grote verdeeldheid geleid.

Geen vertrouwen in het college

Zó Zoetermeer, ChristenUnie/SGP en SP hebben er geen vertrouwen in dat het stadsbestuur 'de informatieplicht aan de raad serieus genoeg neemt'. De fracties hebben daarom een motie tegen het college van burgemeester en wethouders ingediend tijdens een extra raadsvergadering over de bomen.
Fractievoorzitter Marijke van der Meer van Zó Zoetermeer vindt dat het college de raad opnieuw te laat heeft geïnformeerd over een 'heikel dossier'. Ook zou er meer mis zijn gegaan. Volgens Van der Meer zijn de inwoners van Seghwaert, zowel de voor- als tegenstanders, 'uitermate teleurgesteld'.
'Als we zien hoe het college omgaat met de afspraken over de informatie die naar de raad moet, dan kunnen we dat niet maar gewoon laten passeren', laat de fractievoorzitter weten.

Veel alerter

Klaas Schra van CU/SGP vindt dat 'iedereen veel alerter moet zijn op zaken die mis gaan richting de inwoners.' De SP noemt het 'buitengewoon raar' dat het stadsbestuur de vergunningen al had ingetrokken, nog voordat een bezwaarschriftencommissie zich had uitgesproken.
Ook andere fracties vonden dat er dingen waren misgegaan, maar zij namen genoegen met de toezegging dat het college zich zal beteren. De drie oppositiepartijen zijn teleurgesteld over deze reactie en vinden dat de raad een 'slappe houding' aanneemt.
De drie oppositiepartijen hadden liever gezien dat het college tot aan de gemeenteraadsverkiezingen demissionair door zou gaan en 'geen zwaarwegende besluiten' meer zou nemen.