Instellingen

Delftse docent ontwerpt 'tool' tegen files

file
file

DELFT - Een nieuw verkeersmodel moet files in steden voortaan tegengaan. Victor Knoop, universitair docent verkeersdoorstroming aan de TU Delft heeft een 'tool' ontworpen waarmee berekend wordt hoe je een druk stedelijk centrum optimaal kunt ontsluiten. Dat zou in de toekomst files kunnen voorkomen.

Tot voor kort werden verkeersstromen gemeten op basis van losse voertuigen, maar met het model van Knoop kan berekening nu over een groter gebied gebeuren, zoals een complete stad.


Wijken als basiselement

Er bestaat een directe relatie tussen de hoeveelheid auto’s binnen een bepaald gebied en de gemiddelde snelheid op die plek, dat was al langer bekend. Knoop heeft dat gegeven gebruikt om een nieuw verkeersmodel te ontwikkelen. Dit model gebruikt bijvoorbeeld de wijken van een (groot)stedelijk gebied als basiselement. Daardoor is het aantal elementen veel kleiner, en het model veel sneller. Knoop: ‘We hebben daarmee een tool waarmee je kunt uitrekenen hoe je een druk stedelijk centrum optimaal kunt ontsluiten.’

Het model is voorlopig alleen geschikt voor verkeerssituaties met auto's, maar hij hoopt snel ook voetgangers en fietsers mee te kunnen nemen in de berekeningen.
Knoop presenteert zijn uitvinding tijdens het jaarlijkse wetenschappelijke congres over verkeer  in Washington op 12 januari.