Instellingen

Opnieuw onderzoek platanenkap Zoetermeer

Plataan
Plataan

REGIO - ZOETERMEER- Er moet opnieuw onderzoek gedaan worden naar de noodzaak van de kap van 600 platanen in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering besloten.

GroenLinks heeft hiervoor een motie ingediend en een spoeddebat aangevraagd.  De motie werd met een grote meerderheid van 33 tegen 3 stemmen aangenomen. Inwoners moeten vanaf het begin bij betrokken worden bij de beslissing en niet meer achteraf geïnformeerd worden.

Fouten gemaakt

GroenLinks is niet tevreden over de manier waarop het proces verlopen is.  Er zijn eerder fouten gemaakt bij het verstrekken van de kapvergunning. 49 van de 126 binnengekomen bezwaarschriften zijn per ongeluk niet door de commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandeld. Daarom werd de kapvergunning ingetrokken door de gemeente.

'Niet kappen, tenzij... '

PvdA wil dat er minder platanen gekapt worden en dat er alleen bomen gekapt worden als daar zwaarwegende redenen voor zijn. ‘Niet kappen, tenzij…', dat is het beleid zoals dat in 2011 door de gemeenteraad is vastgelegd en daar moeten we ons als gemeente aan houden’, aldus Taco Kuiper in het debat. 

Per boom beoordelen

VVD verwacht dat er nu met een schone lei gestart wordt aan het proces en dat er  per boom beoordeeld wordt, wanneer tot kap wordt overgegaan. Volgens Marc Rosier van VVD zal de inbreng van inwoners van de wijk goed moeten meewegen  in het besluit bomen te kappen.  Hij hoopt dat er daarbij gebruik gemaakt wordt van de beleidskaders die er voor bomenkap in de stad bestaan. 

Het hele proces vanaf inspraak en planning en een onafhankelijk onderzoek,  worden nu opnieuw gedaan.
Zowel Groen Links als de PvdA zullen de gang van zaken rond de bomenkap op de voet volgen, zo laten zij weten.