Noordwijks raadslid stapt op wegens 'onterechte insinuaties'

NOORDWIJK - Het CDA-gemeenteraadslid Andries de Boer vertrekt met onmiddellijke ingang uit de gemeenteraad van Noordwijk. De Boer is als vastgoedbeheerder dinsdag in verschillende media in verband gebracht met verregaande belangenverstrengeling met de Stichting Dienstverlening Serviceflats, SDS.
Volgens het dagblad Trouw heeft de vastgoedbeheerder woningen in de Leidse serviceflat Cronestein opgekocht ver onder de taxatiewaarde. De Boer zegt in een reactie dat dit beeld volledig onjuist is.
Andries de Boer nam woensdagavond met een korte emotionele verklaring afscheid van de Noordwijkse gemeenteraad. Hij gaf aan zich niet op korte termijn te kunnen verdedigen tegen ‘insinuaties die niet waar zijn’. ‘Niemand kan zich tegen zoiets verdedigen, ook ik niet’, aldus De Boer.
Ondertussen is de zaak volgens hem schadelijk voor het CDA Noordwijk. ‘Daarom trek ik me terug’. De vastgoedbeheerher is er van overtiuigd dat hij zijn onschuld zal bewijzen bij een eventuele rechtszaak.