Zieke Zoetermeerse vindt rapport Sterigenics belachelijk

ZOETERMEER - 'De conclusie van het onderzoek is belachelijk', dat zegt één van de bewoners van de Zoetermeerse wijk Palenstein. Ze reageert daarmee op het rapport van de GGD over de gezondheidsklachten en bezorgdheid over Sterigenics.
Uit dat rapport blijkt dat één op de vijf bewoners van de Zoetermeerse wijken Palenstein en Seghwaert nog altijd meer dan bezorgd is, maar dat de echte gezondheidsklachten eerder veroorzaakt worden door de leefstijl dan door de gifuitstoot van Sterigenics.

Beenmergkanker

De Zoetermeerse vrouw lijdt aan beenmergkanker: 'Ik leg niet meteen een verband met mijn ziekte en Sterigenics, maar ik kan ook niet zeggen dat het er niets mee te maken heeft.' Boos vervolgt ze: ‘Maar de conclusie die de GGD trekt, daar kan ik helemaal niks mee.’
Het bedrijf Sterigenics, dat medische instrumenten en kleding schoonmaakt, kwam in 2009 in opspraak. Toen kwam aan het licht dat er jarenlang te hoge concentraties van een kankerverwekkende stof waren uitgestoten. Hierdoor hebben ongeveer 2000 Zoetermeerders een kleine kans op gezondheidsschade. In 2010 sloot het bedrijf in Zoetermeer de deuren.

Ongezonde levensstijl

Uit het onderzoek dat nu is gepresenteerd, blijkt dat met name bewoners van Palenstein vaak in een lagere sociaal-economische klasse zitten, ze vaker last hebben angststoornissen en depressies dan andere inwoners van Zoetermeer en vooral veel meer roken.  De GGD denkt dat gezondheidsklachten die mensen in deze wijk toeschrijven aan Sterigenics, eerder komen door hun ongezonde levensstijl. Dit wordt de komende jaren verder in de gaten gehouden.
Actiecomité SterigeNiks, dat sinds 2009 vecht voor duidelijkheid, kan ook niks met de conclusie dat het grootste effect op de gezondheid van de bewoners waarschijnlijk wordt veroorzaakt door hun minder gunstige sociaal-economische positie. Woordvoerder Agnes Bruijn van SterigeNiks: 'Dit is voorbarig, bovendien worden mensen hiermee gestigmatiseerd. Bruijn vindt het een dooddoener. ‘Het lijkt of er daarmee niets aan de hand is.’

Chemicaliën

En dat terwijl dus één op de vijf mensen nog altijd volgens datzelfde rapport meer dan bezorgd is. Toch betekent dat ook dat vier op de vijf mensen er minder mee bezig zijn. Een andere wijkbewoner laat weten dat hij jaren met chemicaliën heeft gewerkt en zich nergens druk over maakt en heeft gemaakt. ‘Ik heb het als zwaar overdreven ervaren.’
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer verwachten in februari met een reactie op het rapport te komen. Het rapport wordt eerst voorgelegd aan de klankbordgroep, die ook het eerdere gezondheidsonderzoek heeft begeleid.