'Meer tijd voor een praatje van de thuishulp'

Thuiszorg steunkousen
Thuiszorg steunkousen
ZOETERMEER - Inwoners van de regio Haaglanden willen dat medewerkers van de thuiszorg meer tijd nemen voor een praatje.
Verder ergeren ze zich aan de wisseling van de hulpverleners die langs komen. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de werking van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.
Vooral ouderen geven aan erg eenzaam te zijn. De meeste inwoners zijn op zich tevreden over de zorg die ze ontvangen. De gemeente Zoetermeer zegt in een reactie extra aandacht te willen geven aan de ouderen. De AWBZ gaat in 2015 drastisch veranderen. Lichtere vormen van zorg zoals begeleiding en persoonlijke verzorging gaan naar de gemeenten.