'Geen speciaal onderwijs nodig voor autistische kinderen'

School voor speciaal onderwijs
School voor speciaal onderwijs
LEIDEN - Kinderen met leerproblemen zijn niet het beste af op een school voor speciaal onderwijs. Zij boeken net zoveel vooruitgang in hun gedrag en leerprestaties op gewone scholen.
Dat concludeert onderzoekster Regina Stoutjesdijk van de Universiteit Leiden in een promotiestudie. Tot dusver werd altijd gedacht dat kinderen met aandachtsstoornissen als ADHD of autisme extra begeleiding op een speciale school nodig hebben. De onderzoekster denkt dat meer kinderen 'met een rugzakje' ook in gewone klassen hun draai kunnen vinden, dan nu het geval is.  
Zij vergeleek de prestaties in het speciaal onderwijs en andere scholen met elkaar. Uit het onderzoek blijk verder dat de thuissituatie veel invloed heeft op gedragsproblemen van kinderen. Als ze ruzie hebben met hun vader of moeder zijn ze ook agressief in de klas.