Instellingen

1400 extra parkeerplaatsen in Haagse wijken

DEN HAAG - De komende vier jaar komen er ruim 1.400 parkeerplaatsen bij in de Haagse wijken Bezuidenhout-Oost, Bloemenbuurt-Oost en Rustenbroek-Oostbroek. In deze wijken zijn er te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners.

Ook in het Geuzenkwartier, de Vruchtenbuurt en op de Nieboerweg, Willem de Zwijgerlaan, de Rijswijkseweg en aan de Capadosestraat komen er parkeerplaatsen bij voor bewoners. Deze 1.400 plekken komen bovenop de 2.500 parkeerplaatsen die al gepland staan.

Autobezit neemt toe

Wethouder Peter Smit (VVD) van Verkeer: Den Haag heeft veel oudere wijken die gebouwd zijn toen vrijwel niemand nog een auto had. Dat is nu wel anders. We doen er veel aan om ook in die wijken te zorgen voor voldoende parkeerplekken, uiteraard met behoud van het bijzondere karakter van de wijken.’

Autobezit in Den Haag neemt nog steeds toe. Verwacht wordt dat dit de komende tijd nog zo zal blijven. De gemeente Den Haag is in 2010 begonnen met voorbereiding en aanleggen van extra parkeerplaatsen in wijken met een te hoge parkeerdruk.