Delftenaar moeizaam uit de bijstand

DELFT - De gemeente Delft slaagt er moeizaam in om mensen met een bijstandsuitkering naar een baan te begeleiden. De Delftse Rekenkamer noemt de uitstroom zelfs matig, blijkt na een vergelijking met andere gemeenten.
Delftenaren met een uitkering worden begeleid naar werkervaringsplaatsen. Slechts in een kwart van de gevallen leidt zo’n baan tot betaald werk. De Delftse Rekenkamer adviseert de gemeente Delft onderzoek te doen hoe dat beter kan.
De controleur van de gemeentelijke plannen vreest dat Delft slechter gaat presteren als de Participatiewet van de rijksoverheid naar gemeenten wordt overgeheveld. ‘Dan komen er meer soorten werkzoekenden bij. Neem bijvoorbeeld jong gehandicapten die dan ook via de gemeente naar een baan geholpen moeten worden’, aldus een woordvoerder van de Delftse Rekenkamer.

Goed bij instroom

Ondanks dat Delft vergeleken met andere gemeenten minder goed scoort om mensen met een uitkering naar een baan te begeleiden, doet ze het goed bij de instroom. Delft slaagt er goed in te voorkomen dat mensen na het verliezen van hun baan in de bijstand belanden. 
Het onderzoek van de Delftse Rekenkamer wordt volgende week aan de lokale politiek in Delft gepresenteerd.