Haagse moties: darten, hangende tuinen en een vegetarische kantine

Het stadhuis van Den Haag
Het stadhuis van Den Haag
DEN HAAG - De afgelopen vier jaar is het in Den Haag veel gegaan over grote kwesties zoals bezuinigingen en het cultuurpaleis. Maar ook andere onderwerpen stonden deze raadsperiode op de politieke agenda. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart inventariseerde Omroep West de moties die deze raadsperiode zijn aangenomen.
Met een motie kunnen partijen het beleid van het college van burgemeester en wethouders beïnvloeden. Tijdens raadsvergaderingen worden meestal veel moties ingediend door alle partijen maar pas wanneer het voorstel steun krijgt van een meerderheid van de gemeenteraad, heeft een motie effect. Want bij een meerderheid moet het college deze uitvoeren.
Vegetarische maaltijd
De Partij voor de Dieren kreeg de afgelopen vier jaar voldoende steun voor vijf moties. Zo zorgde de partij ervoor dat het bedrijfsrestaurant een dagelijkse vegetarische dagschotel aanbiedt. Dat was hard nodig vindt PvdD-fractievoorzitter Marieke de Groot: ‘ Er was weleens wat vegetarisch te krijgen maar meestal niet en dan was je als vegetariër aangewezen op een boterham. Nu is er wel elke dag een warme, vegetarische maaltijd.’
Toch schort het nog wel een beetje aan de creativiteit van de koks. ‘Bij het indienen van de motie hebben we een vegetarisch kookboek aangeboden aan het restaurant maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Inmiddels krijg je wel een beetje genoeg van de vegetarische pasta en de gevulde courgette.’ 

Hangende tuinen van New Babylon

GroenLinks scoorde deze raadsperiode erg goed en kreeg een meerderheid voor 34 moties. Zo kaartte de partij het gebrek aan fietsenstallingen rond het Centraal Station aan en nam de partij met succes stelling tegen het meldpunt voor Polen dat de PVV had geopend. Maar ook was er steun voor een motie om het NS-gebouw bij het Centraal Station groen te maken, de motie ‘hangende tuinen van New Babylon’ .
Fractievoorzitter Inge Vianen: ‘Wij vinden dat er te weinig groen is in de stad en daar kan je wat aan doen door gebouwen zoals het Stichthage-pand aan te kleden met hangende tuinen. Daar werd erg enthousiast op gereageerd.’ Ondanks de wens van de gemeenteraad, kwamen de hangende tuinen er niet. Vianen: ‘ Het was te duur en dat wilde de NS en de gemeente Den Haag niet betalen.’
Toch is de motie niet voor niets geweest. ‘Het heeft wel degelijk effect gehad omdat er discussie op gang kwam in de stad. Ook ging het Haags Milieucentrum excursies organiseren.’
Ook de Haagse Stadspartij is de afgelopen jaren effectief geweest en heeft 28 aangenomen moties bij kunnen schrijven. Ook deze partij richtte zich onder andere op het milieu en kreeg de handen op elkaar voor een onderzoek naar de aanpak van het Schenkviaduct. Maar ook wilde de partij dat Den Haag meer doet voor de darters in de stad. Darten moet een  ‘speerpuntsport’ worden in het topsportbeleid van de gemeente.
Darten als speerpunt
De Haagse Stadspartij vindt dat naast hockey en zeilen ook meer volkse sporten de aandacht moeten krijgen van het college. ‘Den Haag heeft een grote dartstraditie met veel goede darters. Bovendien kan darten een stimulans zijn voor de Haagse horeca.’
Meervoudig dart-wereldkampioen Raymond van Barneveld zou het fantastisch vinden wanneer Den Haag zich meer op darten zou richten. Maar sinds het aannemen van de motie in 2011 heeft hij daar weinig van gemerkt. ‘ Het is een beetje stil gebleven,’ zegt hij. ‘En dat is jammer. Want vooral voor de jeugd zou het goed zijn om darten te stimuleren.’
Van Barneveld heeft wel wat ideeën om de sport op de kaart te zetten. ‘Begin een dart-opleiding in Den Haag. Met al mijn ervaring zou ik daar graag willen lesgeven. Juist de jeugd heeft goede begeleiding nodig zodat de sport kan doorgroeien. ’