Dertig procent minder voortijdige schoolverlaters in Den Haag

Lege schoolklas met stoelen en tafels
Lege schoolklas met stoelen en tafels
DEN HAAG - In een jaar tijd is het aantal voortijdige schoolverlaters in Den Haag fors afgenomen. Eind 2013 waren er 1176 voortijdige schoolverlaters. Dat is 30% minder dan het jaar ervoor.
De sterke afname is volgens de gemeente Den Haag het resultaat van intensieve samenwerking met het onderwijs en de specifieke coaching van jongeren. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat het verzuim van leerlingen nauwkeurig wordt bijgehouden.
'De inzet om jongeren binnen boord te houden is enorm groot', zegt wethouder van onderwijs Ingrid van Engelshoven. 'In de samenwerking met het onderwijs slagen we er steeds beter in om jongeren op school te houden. Zeker nu de banen niet voor het oprapen liggen, moeten we die inspanning volhouden. Een goede en afgeronde opleiding is belangrijker dan ooit.'

Uitval vroeg signaleren

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gedurende het schooljaar stoppen met hun opleiding zonder een startkwalificatie te hebben behaald. De afgelopen jaren is er extra aandacht geweest voor de overgang van VMBO naar MBO. Ook zet het ROC Mondriaan samen met de gemeente en andere partners een systeem op waarin dreigende uitval vroeg kan worden gesignaleerd. De leerling wordt daarbij op maat ondersteund en begeleid om de opleiding af te kunnen maken.