Bewoners presenteren alternatief plan voor Lange Vijverberg in Den Haag

DEN HAAG - Bewoners van de Lange Vijverberg in Den Haag hebben donderdagmiddag hun eigen ontwerp voor de herinrichting van hun gebied gepresenteerd.
In het plan van de bewoners is er voor gekozen om de extra groenstrook die de gemeente Den Haag voor ogen had, te verplaatsen naar de zijde van de huizen. De gemeente heeft in haar plan juist de verkeersbanen dichterbij de huizen gepland. De bewoners zijn bang voor geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof van het verkeer. Daarnaast doen de bewoners een voorstel om de twee rijbanen in de straat te scheiden door een middenberm.
De gemeente Den Haag wil het gebied aanpassen omdat er vanaf 2016 nieuwe, bredere trams door de straat moeten kunnen rijden. Volgens de bewoners wordt er te weinig rekening gehouden met de buurt, de bedrijven en hulpdiensten die gebruik moeten maken van de weg.
VVD-wethouder Peter Smit is uitgenodigd voor de presentatie maar die kan niet aanwezig zijn. Volgens hem zijn de plannen van de bewoners niet groener dan die van de gemeente. 'Maar we nemen het serieus en willen nu gaan bekijken of ze ook uitvoerbaar zijn.'
PVV Den Haag heeft aangegeven het plan van de bewoners te steunen.