Instellingen

Grote toestroom van Roemenen en Bulgaren naar Den Haag blijft uit

Kassen, tuinders

DEN HAAG - Een grote toestroom van Roemenen en Bulgaren naar onze regio blijft tot nu toe uit. Sinds het begin van dit jaar zijn de grenzen geopend voor arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije waardoor het voor hen makkelijker is geworden om in Nederland te werken. Maar van een massale intocht is geen sprake.

In Zuid-Holland kunnen niet-ingezetenen zich bij twee loketten inschrijven. Het gaat om een loket in Den Haag en eentje in Leiden. In Den Haag hebben zich tot en met woensdag, 34 Roemenen en 9 Bulgaren ingeschreven. Daarmee lijkt het aantal kleiner dan vorig jaar januari, toen zich in totaal 100 Roemenen en Bulgaren inschreven. In Leiden was het aantal nieuwe inschrijvers nog lager. Slechts 1 Roemeen meldde zich en geen enkele Bulgaar.

De vrees van onder andere PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Nederland te maken zou krijgen met een grote toestroom van nieuwe arbeidsmigranten, lijkt vooralsnog niet uit te komen.

'Geen handjes nodig'

Dat verbaast voorzitter Jos van der Knaap van LTO Glaskracht Westland niet. Van der Knaap: ‘Asscher sprak van een ‘code oranje’ maar dat vond ik nogal overdreven. Wij hadden van contacten uit Roemenië en Bulgarije al begrepen dat de meeste arbeidsmigranten die naar het buitenland wilden, al uit deze landen zijn vertrokken. Bovendien werken de tuinders in het Westland al lange tijd met Polen en dat gaat prima. Ze hebben geen behoefte aan nieuwe handjes.’

Ook wethouder Marnix Norder (PvdA) van Den Haag verwachtte geen massale toestroom.  ‘Uit gesprekken met de Bulgaarse en Roemeense ambassadeur hadden wij opgemaakt dat de meeste Roemen en Bulgaren die in ons land willen werken, hier al zijn.  Zij mochten vorig jaar namelijk ook al naar Den Haag komen maar nu is het verschil dat de tewerkstellingsvergunning is vervallen. Maar dat betekent slechts een kleine procedurele hobbel die is verdwenen. Er is dus weinig veranderd sinds januari 2014.’ 

Storm in een glas water

Norder noemt de ophef die minister Asscher veroorzaakte met zijn uitspraken ‘een storm in een glas water’. ‘Het is goed dat het kabinet zich druk maakt om de migratiestroom maar het moment waarop de discussie werd gestart was wat ongelukkig. In 2007 werd voor de Polen al de tewerkstellingsvergunning afgeschaft en toen zag je net als nu dat er geen verschil ontstond met het aantal mensen dat zich inschrijft.’

Toch kan er niet achterover geleund worden, vindt de wethouder. ‘Zeker niet, want de migratie vanuit Midden- en Oost-Europa en ook Zuid-Europa neemt nog steeds toe. En dat betekent dat je moet oppassen voor illegale huisvesting, overlast en uitbuiting.’

PVV ongerust

Ondanks de cijfers maakt de PVV in de Haagse gemeenteraad zich nog altijd ongerust. ‘Bij de Polen werd ook eerst gezegd dat het wel mee zou vallen met de toestroom maar dat viel niet mee. De PVV verwacht dat het aantal Roemen en Bulgaren in Den Haag nog fors zal toenemen met alle gevolgen en overlast van dien.’