Instellingen

Duindorp hoopt op afgraven oude vuilnisbelten

DEN HAAG - De bewoners van Duindorp hopen dat de gemeente Den Haag de oude vuilnisstorten in het Westduinpark gaat afgraven. Pas als dat gebeurt zal ook de discussie over de gezondheidsklachten van mensen uit de buurt verstommen. ‘Die discussie blijft maar terugkomen. Wij zijn al veertig jaar bezig om aan te geven: daar ligt rotzooi, die moet weg. Pas als dat zo is, zal de discussie verstommen.’

Dat zegt de prominente buurtbewoner Jaap Spaans. De bewoners van Duindorp hebben ook een bewonersinitiatief ingediend bij de gemeente met als doel dat de vuilnis plaats maakt voor echte natuur.

Donderdag werd bekend dat wethouder Rabin Baldewsingh bereid is om een nieuw onderzoek in te stellen naar de kosten van het afgraven van de vuilstorten in het park. De huidige schattingen gaan er vanuit dat dit ongeveer 46 miljoen euro kost. Maar volgens raadslid Arjen Kapteijns van GroenLinks zijn er inmiddels nieuwe technieken. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het goedkoper kan.

'Iedereen kon zijn rotzooi kwijt'

Volgens Spaans werd er in de jaren zeventig en tachtig overdag ‘gewoon huisvuil’ gestort. ‘Maar ’s nacht kon iedereen zijn rotzooi kwijt,  ik heb het zelf gezien dat er stortingen plaats hadden die daar niet thuishoorden.’ Met als gevolg dat er afval terechtkwam dat er niet thuishoort, zoals zware metalen en oliën en dergelijke, aldus Spaans.

In Duindorp gaan al jaren verhalen dat er daardoor mensen ziek zijn geworden. Maar Baldewsingh benadrukt dat de vuilstorten altijd goed in de gaten zijn gehouden. Uit alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken blijkt dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de bewoners. ‘Er is geen reden tot ongerustheid.’ Er loopt nu nog een onderzoek van de GGD bij mensen die op en rondom de vuilnisbelten hebben gespeeld. De resultaten daarvan worden in het voorjaar bekend gemaakt.

Bult moet weer duinpan worden

Toch willen de bewoners dat de vuilstorten worden afgegraven, zodat de berg die er nu is, weer een duinpan wordt. De wethouder zegt dat een nieuw onderzoek naar de kosten niet automatisch betekent dat de storten worden afgegraven.