'EU-migranten te makkelijk in de bijstand'

DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad wil het moeilijker maken voor migranten uit EU-landen om een bijstandsuitkering te krijgen. Een EU-migrant die onterecht een bijstandsuitkering aanvraagt verliest het recht in Nederland te blijven, vinden de liberalen.
Migranten uit EU-landen die in Nederland willen verblijven moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten migranten die langer dan drie maanden in ons land zijn een baan hebben of een opleiding volgen, of op een andere manier zelf in staat zijn in hun onderhoud te voorzien.
'In de meeste gevallen hebben EU-migranten dus helemaal geen recht op een bijstandsuitkering. Als je een beroep doet op de bijstand, betekent dat dat je niet in Nederland mag zijn', zegt VVD-raadslid Arjen Lakerveld. Immers: zij moeten in staat zijn hun eigen broek op te houden.

Den Haag moet Rotterdamse pilot starten

In Rotterdam loopt momenteel een pilot, waarbij de gemeente voordat ze bijstand uitkeert controleert of de EU-migrant wel aan de voorwaarden voldoet om in Nederland te mogen zijn. In Den Haag vindt die controle plaats na uitbetaling van de bijstand. De gemeente moet een soortgelijke pilot starten, vindt de VVD.