Oosten Randstad heeft sterkere dijken nodig

Vrijwilligers inspecteren de kaden
Vrijwilligers inspecteren de kaden
DEN HAAG - De oostkant van de Randstad moet beter beschermd worden tegen hogere waterstanden die in de toekomst kunnen voorkomen. Dat is nodig omdat uit onderzoek is gebleken dat de dijken langs de Hollandse IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal 2 tot 3 meter te laag zijn, aldus hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Waterschappen, gemeenten en provincies in het gebied tussen Amerongen en Schoonhoven onderzoeken nu samen welke dijken het beste verhoogd kunnen worden. Gedacht wordt aan versterking van de dijken langs de Nederrijn en de Lek. Het is namelijk een groot probleem om de waterkering langs de Hollandse IJssel op te hogen, aangezien die dwars door historische plaatsjes als Oudewater en Montfoort loopt.
Volgens De Stichtse Rijnlanden zou het oostelijk deel van de Randstad nu onder water lopen, als de Lekdijk breekt. Dat heeft enorme gevolgen, want het gebied is dichtbebouwd en economisch van belang. De overheden zijn daarom gestart met het Project Overstijgende Verkenning Centraal Holland. In 2017 moet er een plan op tafel liggen hoe het gebied weer goed beschermd kan worden tegen hoogwater, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met cultuurhistorie, bouwplannen en agrarische bedrijvigheid.