Den Haag: geen excuses voor Hema-meisje

Still-Yosra-Aajir
Still-Yosra-Aajir
DEN HAAG - De politie heeft de diabetespatiënte Yosra Aajir absoluut niet onheus bejegend. De agenten treft dan ook geen blaam. Het meisje hoeft er dan ook niet op te rekenen dat ze op het stadhuis zal worden ontvangen voor een halal-lunch waarbij excuses worden aangeboden.
Dat stelt het Haagse college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van raadslid Hasan Küçük van de Islam Democraten. Hij wilde opheldering over de manier waarop de politie met het meisje zou zijn om gegaan nadat de diabetespatiënte door beveiligers van de HEMA was betrapt op het laten lopen van urine in een pashokje. Volgens Aajir zou ze daarna vier uur lang op een politiebureau zijn vastgehouden. ‘Toen ik mijn medicijnen liet zien, zeiden ze: Dat is vast een truc om eerder weg te mogen uit de cel. Dat doen veel allochtonen,’ citeerde zij de agenten.
Het college van B&W heeft een andere lezing over de gebeurtenissen. Volgens het stadsbestuur is zij in ieder geval al geen moment aangezien voor een drugsverslaafde. Wel klopt het dat zij vier uur onder de hoede van de politie is geweest, maar daar zou niets mis mee zijn. ‘Dit is binnen de norm die daarvoor geldt.’

Meisje kreeg maaltijd en werd onderzocht

Bovendien heeft het meisje op het politiebureau een maaltijd gekregen en is er contact geweest met de dienstdoende politiearts over haar medische situatie. Het college: ‘Zij heeft de hulp van een raadsman ingeroepen. Deze is na enige tijd verschenen. Mede gezien haar medische situatie heeft de officier van justitie besloten haar niet te vervolgen. Het meisje is hierop heengezonden.’
Dat de agenten zouden hebben gezegd dat veel allochtonen een truc gebruiken om eerder het bureau te mogen verlaten, is pertinent onjuist, aldus het stadsbestuur. ‘De agenten die de aanhouding hebben verricht hebben echter verklaard geen enkele opmerking van een dergelijke strekking te hebben gemaakt. Gedurende de periode dat het meisje aan het bureau verbleef heeft zij, noch haar raadsman, ook op geen enkel moment gesteld dat zij op onheuse wijze zou zijn bejegend door de politiemensen,’ schrijft het college in de antwoorden.

Agenten worden niet geschorst

Vandaar dat de agenten ook niet te hoeven worden geschorst, zoals Küçük bepleitte. ‘Het college ziet op basis van de beschikbare informatie geen enkele grond om te veronderstellen dat er sprake was van handelen op basis van vooroordelen door de politie of dat de politie anderszins enige blaam treft.’
Het raadslid wilde ook dat Yosra op het stadhuis zouden worden uitgenodigd om door het college te worden getrakteerd op ‘een lekkere halal-lunch’ waarna haar excuses werden aangeboden voor de vooroordelen van de hulpverleners. Maar dat gaat niet gebeuren. ‘Hiertoe ziet het college geen aanleiding.’

Ook dood Poolse vrouw was geen racisme

Küçük meldde in zijn vragen ook dat vooroordelen bij hulpdiensten in 2012 zouden hebben geleid tot de dood van een Poolse vrouw. Maar ook dit is niet waar, aldus het stadsbestuur. ‘Uit navraag blijkt dat de stelling dat bij deze calamiteit iemand is overleden als gevolg van vooroordelen van Haagse hulpdiensten geen grond vindt in de feiten.’