Forse daling voortijdig schoolverlaters

Schoolboeken
Schoolboeken
GOUDA - Het afgelopen schooljaar hebben in onze regio bijna 300 jongeren minder hun school verlaten zonder een diploma . De gemeente Gouda, als contactgemeente voor de regio Midden-Holland, ligt voor wat betreft de streefcijfers voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten uitstekend op koers.
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) registreert voor onze regio alle jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar. De voorlopige resultaten van het schooljaar 2012-2013 tonen dat er 578 van de bijna 31.000 jongeren zijn, die zonder diploma (havo/vwo of mbo niveau 2) de school verlaten. Dit zijn er 279 minder dan het schooljaar daarvoor. 

Iedere schoolverlater één te veel

'Een prachtig resultaat, waar wij als gemeenten en onze partners blij mee zijn. Maar aan de andere kant is iedere schoolverlater er nog steeds één te veel', aldus wethouder Marion Suijker (onderwijs).

Afname door intensieve samenwerking

De sterke afname is te verklaren uit de intensieve samenwerking van het onderwijs en de gemeente om schoolverlaters binnen boord te houden. Zo is er ingezet op specifieke coaching van jongeren, zoals loopbaanoriëntatie en begeleiding. Maar ook is de nadruk gelegd op een strikte verzuimregistratie en een nazorg voor deelnemers aan de entreeopleiding niveau 1. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De ambitie van alle partijen is om deze tendens vast te houden en de samenwerking met ketenpartners nog verder te verbeteren.
Wat is een voortijdig schoolverlater?
Iedere jongere tot 23 jaar die geen startkwalificatie heeft en momenteel geen opleiding volgt of geen vrijstelling heeft, is een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie houdt in dat je voldoende geschoold bent om goede kansen op de arbeidsmarkt te hebben. Je hebt een startkwalificatie met een afgeronde schoolopleiding op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs of een diploma HAVO/VWO.