Haagse PVV blijft vasthouden aan verbod op hoofddoekjes voor ambtenaren

DEN HAAG - De PVV in Den Haag blijft vasthouden aan het verbod op dragen van hoofdoekjes voor mensen die een publieke functie bekleden. Ook blijft de partij tegen islamitische scholen. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat maandag openbaar is gemaakt.
Deze twee punten waren vier jaar geleden de belangrijkste redenen voor anderen partijen om niet met de PVV samen te willen werken in een college van burgemeester en wethouders.
Verder wil de PVV ook een verbod op het dragen van boerka’s, het oproepen tot gebed via minaretten of geluidsinstallaties en stelt dat mensen die geen Nederlands spreken, geen uitkering mogen krijgen.
Daarmee is ‘de strijd stegen de islamisering van Den Haag’ nog een van de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma. De PVV: ‘Wij willen voorkomen dat meer wijken veranderen in een shariadriehoek. Moskeeën en illegale gebedshuizen schieten als paddenstoelen uit de grond en we worden horendol van het mohammedaanse gejengel dat via versterkte installaties onze woonkamers binnendreunt.’

Verzet tegen heersende politieke cultuur

De partij, deze keer onder leiding van lijsttrekker Léon de Jong, zet zich ook fel af tegen de heersende politieke cultuur in de stad. ‘Den Haag en Scheveningen worden bestuurd door regenten die lijden aan grootheidswaanzin en prestigedrift, die zich ophouden in het ijspaleis en leven in een papieren werkelijkheid,’ staat in het programma. ‘
Naast integratie is veiligheid een ander belangrijk punt voor de PVV. Den Haag moet een ‘tuigvrije stad’ worden vindt de partij. Dat betekent in de praktijk: zero tolerance, ‘keiharde aanpak van straatterreur en overlastgevend tuig’, hogere boetes voor overtreders en extra handhavers ‘om straat en openbaar vervoer veiliger’ te maken.

Gratis parkeren voor bewoners

Tegelijk wil de partij opkomen voor ondernemers en inwoners van Den Haag, staat in het programma. Dat kan door het vereenvoudigen van regels en procedures, het afschaffen van precario-rechten, een ruimhartiger terrassenbeleid en gratis parkeren voor bewoners.
Die bewoners en ondernemers moeten het dan wel met minder of geen cultuur doen. Want de PVV wil dat het cultuurpaleis op het Spuiplein er niet komt en dat de kunst- en cultuursubsidies worden afgeschaft. Met moet nog ‘lokaal en nationaal erfgoed worden gekoesterd’. Daarom blijven het Gemeentemuseum, Muzee Scheveningen en Vlaggetjesdag wel subsidie houden.

Geen financiële onderbouwing

Waar veel andere partijen in een financiële paragraaf in hun programma aangeven hoe ze hun plannen en voorstellen willen betalen, doet de PVV dat niet. Wel staat er een aantal maatregelen in dat die geld kunnen opleveren. Zo moet de gemeente het bijvoorbeeld gaan doen met minder beleidsambtenaren en minder ‘peperdure’ externe deskundigen mag inhuren en dat de kosten van het ‘wangedrag van minderjarigen’moet worden verhaald op ouders.