Instellingen

Actiecomité stuurt 48 klachten over politie naar ombudsman

Arrestatie verdachte- archieffoto
Arrestatie verdachte- archieffoto

DEN HAAG - Een Haags actiecomité heeft 48 klachten over de politie ingediend bij de Nationale ombudsman. Het betreft klachten over ‘disproportioneel geweld, etnisch profileren, discriminatoir gedrag en intimidatie door enkele agenten’ van de politie-eenheid Den Haag.

Door Brian van der Bol en Erik Kooyman

Zo is onder meer een jongen die geboeid op de grond ligt geschopt door een agent, aldus het ‘Actiecomité Herstel van Vertrouwen’. Ook zouden burgers mishandeld zijn bij verschillende invallen van de politie. Daarnaast heeft het comité, bestaande uit zes burgers, diverse klachten ontvangen over intimidatie, bijvoorbeeld bij identiteitscontroles. 

Schilderswijk

Volgens de actiegroep klagen bewoners van met name de Haagse Schilderswijk over ‘discriminerend gedrag door agenten, onnodige en onterechte aanhoudingen waarbij disproportioneel geweld wordt gebruikt’. Het vertrouwen van de bewoners in de politie is ‘ernstig verstoord’, stelt het comité. ‘De spanningen in de wijk zijn hoog opgelopen.’

Slachtoffers zouden bij de politie ‘geen of onvoldoende’ gehoor hebben gekregen met betrekking tot hun klacht. Ze worden volgens het comité van het kastje naar de muur gestuurd. ‘Omdat de getroffenen herhaaldelijk bij de wijkbureaus worden geweerd bij het doen van aangiften en hun vertrouwen in de politie geschaad is, is op verzoek van de slachtoffers nu de Nationale ombudsman ingeschakeld.’ De klachtenprocedure moet worden herzien, vindt het comité, ‘zodat deze toegankelijk en effectief wordt’.

‘Politie moet zich verbeteren’

Het Actiecomité Herstel van Vertrouwen werd afgelopen november opgericht. Woordvoerder is Yasmina Haifi, voormalig gemeenteraadslid (GroenLinks) in Den Haag. Om het vertrouwen tussen de politie en de burgers te herstellen is volgens het comité een ‘kwaliteitsverbetering bij de eenheid Den Haag’ nodig. Ook dient er te worden geïnvesteerd in de politieopleiding en de ‘selectie van agenten die ingezet worden in wijken als de Schilderswijk’.

De actiegroep betwist de aanpak van de harde kern criminele jongeren niet. ‘Wat ter discussie staat, is het stelselmatig oppakken en intimideren van jongeren en inwoners die niet tot de harde kern criminelen behoren.’ Zij ondervinden last van een 'gewelddadige en/of discriminerende benadering van de politie'.

De Nationale ombudsman heeft de klachten ontvangen, bevestigt een woordvoerder. ‘Deze week hebben we een oriënterend gesprek met het comité.’ De politie laat aan Omroep West weten de afgelopen periode al een ‘aantal keer contact’ te hebben gehad met het Actiecomité Herstel van Vertrouwen. ‘We waarderen de initiatieven van burgers en de deur staat altijd open om het gesprek aan te gaan. Daar waar de Ombudsman behoefte heeft aan extra informatie, zal de politie vanzelfsprekend ondersteuning bieden.’